Telefon 947 31 844 | Vi har døgnåpent hele uken

Bedre Søppelsortering: 5 Tips og Råd

Bedre Søppelsortering: 5 Tips og Råd

bedre Søppelsortering
Innholdsfortegnelse

Hvis du sliter med å sortere søppelet ditt, restavfall og søppelsortering, har vi noen tips og råd for bedre søppelsortering og for å gjøre det lettere.

Det viktigste å huske er at forskjellige typer avfall bør holdes hver for seg. 

Søppel sorteres i flere grupper, det mest vanlige avfallet du har i hjemmet sorteres hver for seg. Dette er en kjent praksis for søppelsortering her i Oslo og løses med fargekoder på avfallsposene. Dette gjør det enkelt ettersom disse fargekodene gjør at du kan kaste plast, matavfall og restavfall i samme søppeldunk. Glass og metall kan kastes på gjenvinnings containere plassert rundt i byen. 

Søppelsortering for ulike avfallstyper 

Søppelsortering er viktig for å opprettholde en sunn miljøsituasjon. Det er flere metoder som kan brukes til å sikre at avfallet sorteres riktig.

Matavfall 

Mat som har blitt dårlig eller uønsket, kastes i grønne poser. Matavfall er avfall som kan gjøres om til jord, altså organisk nedbrytbart materiale. Eksempler på matavfall er dårlig eller utgått mat, bananskall, fett, matolje eller kaffegrut. 

Restavfall/usortert avfall 

Kastes i vanlige handleposer. Dette gjelder tilgriset plast, papp og andre artikler som ikke går i plast eller papp søppelposene. Restavfall er blandet avfall, dette betyr at det som kastes i restavfall ikke kan resirkuleres til nye ting. Restavfall blir oftest brukt til energi og varmeutvinning. 

Papir og papp 

Drikkekartonger, papp emballasje og andre papirartikler skal kastes i papir og papp beholderne. Pappkartonger kan puttes oppi hverandre for å ta mindre plass.

Glass og metall 

Kastes i egne beholdere for dette. På kommunen sine nettsider kan du finne nærmeste glass og metall container.Glass og metall skal være tomme og rene for rester når det skal leveres til kildesortering og gjenvinning.

Plast 

Kastes i blå poser som blir utlevert på din nærmeste dagligvarebutikk. I disse posene skal plastartikler som engangsplast, emballasje av plast og andre mindre gjenstander som er av plast kastes. Det er viktig å skylle plasten godt før du kaster den i de blå plastposene. Hvis plasten ikke er ren nok går plasten til forbrenning. Dette gjør at plasten ikke blir resirkulert til nye materialer men gjenvunnet til energi eller varme. Plast, plastposer og andre former for engangsplast er et miljøspørsmål, men ved rett håndtering kan plasten gjenvinnes og bli gjort om til resirkulert plast. 

Ulovlig med svarte sekker ved søppelsortering

Ulovlig med svarte sekker ved søppelsortering

Ved å kaste alt i samme sekk/container skapes et usikkert miljø for både folk som henter søppelet, men også området rundt der søppelet er plassert. Det gjør det også vanskelig for de ansatte på avfallshenting og avfallshåndterings sentrene som sorterer. Det er derfor ulovlig å levere svarte sekker med avfall til gjenvinningsstasjonene. Dette er hovedsakelig på grunn av at batterier kan ta fyr og flammene kan spre seg. 

Det er så mange ting vi kan gjøre for å hjelpe miljøet, men å sortere husholdningsavfallet ditt er et skritt i riktig retning. Det virker ikke som mye, men det kan utgjøre en stor forskjell hvis alle gjør det.

Vi i Søppelhenting Oslo jobber daglig med rett håndtering av avfall for våre kunder. Har du avfall som ikke passer i den vanlige beholderen du benytter er vi bare en telefon unna og kan hjelpe deg med å få vekk avfallet raskt og effektivt. Ta kontakt i dag! 

Tips til å begrense plastbrenning

Ved å benytte plastbeholdere til oppbevaring av mat kan du enklere skylle og kaste engangs plasten når du pakker ut mat. For eksempel ved å benytte matbokser, skåler, kopper eller beholdere for mat og drikke av plast kan du gjøre en ekstra innsats få plasten kastet med en gang. Det samme kan gjøres med papp, som for eksempel å benytte glassbeholdere til oppbevaring av mat. Resirkulering er en viktig del av samfunnet vårt. Gjennom å resirkulere (kildesortering hva skal hvor) så mye som mulig tar vi mer vare på miljøet og det sparer oss penger på sikt.

Les også om Henting av avfall

Gjenvinning og søppelsortering system er en fin måte å spare miljøet på. Det sparer også plass på deponi og reduserer klimagassutslipp

reduserer klimagassutslipp

Kompostering – resirkulering av organisk materiale.

En av måtene du kan redusere karbonavtrykket ditt er kompostering. Kompostering av organisk materiale som for eksempel matrester er ikke bare miljøvennlig, men det kan også være en morsom aktivitet for hele familien.

Kompostering er passer bra hvis du har en hage og ønsker å gjøre jorden mer næringsrik. Kompost hjelper planter til å vokse bedre og vil gjøre dem i bedre stand til å tåle tørke. Dette gjøres ved å benytte matavfall og organisk materiale i jorden. Alt organisk blir om til jord ettersom dette er en naturlig prosess. Dette gir jorden mer næring og er en god gjødsel til planter. 

Relatert:

Søppelhenting

Facebook
Twitter
LinkedIn