Tips til søppelsortering

Søppeltømming

Søppelsortering i Oslo

Søppel sorteres i flere grupper, det mest vanlige avfallet du har i hjemmet sorteres hver for seg.

Dette er en kjent praksis her i Oslo og løses med fargekoder på avfallsposene. Dette gjør det enkelt ettersom disse fargekodene gjør at du kan kaste plast, matavfall og restavfall i samme søppeldunk.

Glass og metall kan kastes på gjenvinnings containere plassert rundt i byen.

Søppeltømming Oslo

Viktige tips til å begrense plastbrenning:

Ved å benytte plastbeholdere til oppbevaring av mat kan du enklere skylle og kaste engangs plasten når du pakker ut mat. For eksempel ved å benytte matbokser, skåler, kopper eller beholdere for mat og drikke av plast kan du gjøre en ekstra innsats få plasten kastet med en gang. Det samme kan gjøres med papp, som for eksempel å benytte glassbeholdere til oppbevaring av mat. Resirkulering er en viktig del av samfunnet vårt. Gjennom å resirkulere så mye som mulig tar vi mer vare på miljøet og det sparer oss penger på sikt. Gjenvinning er en fin måte å spare miljøet på. Det sparer også plass på deponi og reduserer klimagassutslipp.

Spør om det er noe du lurer på. 

Vi 24 Søppel og Flytting jobber mot kundens behov. Det er derfor viktig at du gir beskjed om det er noe du lurer på eller er usikker på rundt avfallet ditt. 

Les mer på Faq siden

Ulike avfallstyper for sortering

Økonomisk vekst større mengder avfall

Matavfall

Mat som har blitt dårlig eller uønsket, kastes i grønne poser. Matavfall er avfall som kan gjøres om til jord, altså organisk nedbrytbart materiale. Eksempler på matavfall er dårlig eller utgått mat, bananskall, fett, matolje eller kaffegrut.

Søppeltømming - Men hvor ender avfallet opp

Restavfall/usortert avfall

Kastes i vanlige handleposer. Dette gjelder tilgriset plast, papp og andre artikler som ikke går i plast eller papp søppelposene. Restavfall er blandet avfall, dette betyr at det som kastes i restavfall ikke kan resirkuleres til nye ting. Restavfall blir oftest brukt til energi og varmeutvinning.

Papir og papp

Drikkekartonger, papp emballasje og andre papirartikler skal kastes i papir og papp beholderne. Pappkartonger kan puttes oppi hverandre for å ta mindre plass.

Glass og metall

Kastes i egne beholdere for dette. På kommunen sine nettsider kan du finne nærmeste glass og metall container.Glass og metall skal være tomme og rene for rester når det skal leveres til gjenvinning.

Ulovlig med svarte sekker

Ved å kaste alt i samme sekk/container skapes et usikkert miljø for både folk som henter søppelet, men også området rundt der søppelet er plassert. Det gjør det også vanskelig for de ansatte på avfallshåndterings sentrene som sorterer. Det er derfor ulovlig å levere svarte sekker med avfall til gjenvinningsstasjonene. Dette er hovedsakelig på grunn av at batterier kan ta fyr og flammene kan spre seg. 

Det er så mange ting vi kan gjøre for å hjelpe miljøet, men å sortere husholdningsavfallet ditt er et skritt i riktig retning. Det virker ikke som mye, men det kan utgjøre en stor forskjell hvis alle gjør det.

kontakt 24 Søppel og Flytting

Plast

Kastes i blå poser som blir utlevert på din nærmeste dagligvarebutikk. I disse posene skal plastartikler som engangsplast, emballasje av plast og andre mindre gjenstander som er av plast kastes. Det er viktig å skylle plasten godt før du kaster den i de blå plastposene.

Hvis plasten ikke er ren nok går plasten til forbrenning.

Dette gjør at plasten ikke blir resirkulert til nye materialer men gjenvunnet til energi eller varme.

Plast, plastposer og andre former for engangsplast er et miljøspørsmål, men ved rett håndtering kan plasten gjenvinnes og bli gjort om til resirkulert plast.

Kompostering - resirkulering av organisk materiale.

En av måtene du kan redusere karbonavtrykket ditt er kompostering. Kompostering av organisk materiale som for eksempel matrester er ikke bare miljøvennlig, men det kan også være en morsom aktivitet for hele familien.


Kompostering er passer bra hvis du har en hage og ønsker å gjøre jorden mer næringsrik. Kompost hjelper planter til å vokse bedre og vil gjøre dem i bedre stand til å tåle tørke. Dette gjøres ved å benytte matavfall og organisk materiale i jorden. Alt organisk blir om til jord ettersom dette er en naturlig prosess. Dette gir jorden mer næring og er en god gjødsel til planter.


Pris

Søppeltaxi
2 mann + bil inkludert
Kr 450,- /pr m3*
  • Befaring, sortering, kjøring
  • Søppeltømming
  • Alt er inkludert i pris

*200 kr tilegg ved arbeid mellom klokken 21.00 og klokken 06.00.

Ved spesielle oppdrag for søppeltømming utover prisliste ta direkte kontakt.

Søppeltømming Faq
Må jeg sortere søpla selv?

Du kan sortere det på egenhånd, eller vi kan sortere det for deg. Vi samler usortert avfall og søppel.

 
Hvor leverer dere avfallet?

Vi leverer avfallet ditt til en godkjent miljøstasjon i Oslo hvor det blir sortert og resirkulert. Alt avfall og søppeltømming håndteres riktig på en miljøvennlig måte. Oversikt over gjenbruksstasjoner i Oslo finner du her.

 

 

Tar dere all slags avfall?

Ja, vi tar alt avfall med oss. Normalt er det usortert avfall, er inkludert i avtalt kilopris. Det er tilleggspriser for spesialavfall som farlig avfall og maling. Les mer om henting av avfall her.

 
Anmeldelser
Kontakt oss
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 25 files.