Telefon 947 31 844 | Vi har døgnåpent hele uken

Hva skal du gjøre med hageavfallet denne høsten
gjøre med hageavfallet denne høsten

Hva skal du gjøre med hageavfallet denne høsten

Innholdsfortegnelse

Om du ryddet i hagen i høst, har du kanskje litt hageavfall du ønsker å få vekk. Ettersom du ikke kan dumpe hageavfall i naturen, er du avhengig av å levere hageavfallet til et avfallsmottak.

Det betyr at du frakter hageavfallet til en gjenvinningsstasjon, hvor biologisk nedbrytbart materiale omdannes til jord. Det er fint å vite at de gamle blomstene og kvistene du fjerner kan bli ny jord som kommer andre planter til gode!

Her skal vi se nærmere på deponering av hageavfall og hvilke muligheter som finnes.

Ulike muligheter for deponering av hageavfall

Ulike muligheter for deponering av hageavfall

Deponering og bortkjøring av hageavfall i restavfall kan være en tungvint prosess, da det ofte er store mengder kvister, løv, gress og annet rusk.

Så hvordan kan du trygt transportere avfallet til avfallsmottaket?

1. Transporter hageavfall selv med tilhenger

Har du en bil med krok og en tilhenger tilgjengelig, kan du frakte hageavfallet til en avfallsstasjon alene. Snakker vi om svært små mengder avfall, kan du finne plass til det i bagasjerommet om du er heldig. Det mest praktiske er å bruke tilhenger eller bil med lasteplan for å unngå uønskede småkryp eller ubehagelig lukt inne i bilen. 

2. Få hjelp til frakt til avfallsstasjon

Trenger du mer tid eller ikke har mulighet til å fjerne hageavfallet på egenhånd, er det hjelp å få. I noen tilfeller er det umulig å transportere hageavfallet selv fordi det er snakk om svært store mengder (f.eks. container eller storsekk).

I de tilfeller du leier eller kjøper en avfallspose eller beholder fra firmaer som tilbyr dette, vil du ofte få lov til å bestille henting fra samme firma. Fordelen med dette er at du slipper å håndtere den tunge posen/containeren selv.

En kranbil er vanligvis nødvendig når en tung storsekk eller container skal løftes ved hjelp av transport. Firmaet som hjelper deg leverer det til godkjent avfallsmottak. Hele prosessen blir med andre ord veldig enkel for deg som kunde!

3. Alternativt kan du kompostere hageavfallet

Deponering av avfall er det foretrukne alternativet for mange, da det ikke er ønskelig med pinlige hauger med avfall på eiendommen.

Noen oppretter komposthauger, binger eller lignende, hvor hageavfallet kan komposteres. Kompostering av hageavfall er et godt alternativ når du skal lage næringsrik jord selv. Vær imidlertid oppmerksom på at kompost kan være illeluktende under nedbrytningsprosessen og er derfor ikke et passende alternativ for alle. Her er det mange muligheter. Noen benytter kasser og noen graver hageavfallet ned. Pass på at du ikke graver ned plantearter som ikke er ønsket ettersom disse er meget overlevelsesdyktig og vil spire i komposthauger. Om du er usikker på hvilke arter du har i hagen kan du sjekke plantevernleksikonet som er en nettside hvor du kan finne nyttig informasjon om ulike uønskede arter og ugress. 

Riktig sortering er viktig før du kaster hageavfall

Før du kaster hageavfall er det viktig å tenke gjennom hva slags hageavfall som skal sorteres hvor. Det er ikke slik at alt avfall i hagen regnes som hageavfall. Noen ting må ordnes selv. Nedenfor finner du en oversikt over hvordan du sorterer de vanligste avfallstypene som finnes i hagen.

Kvister, gress, løv, røtter og planter

Hageavfall beskrives som biologisk nedbrytbart avfall utendørs eller i hagen, som gress, ugress, kvister, greiner, bark, blader, blomster og planter. Alt dette avfallet kan legges i samme beholder når du sorterer. Røtter og trestammer opp til en viss størrelse kan også sorteres som hageavfall. For at en tømmerstokk skal kategoriseres som hageavfall, må den være mindre enn 25 cm på det tykkeste. Hageavfall gjøres om til jord som kan være nyttig i både landbruk og privat sektor.

Stein, grus, sand og jord

Under opprydding i hagen kan du også ende opp med sand, jord, grus eller stein du vil kvitte deg med. Dette regnes imidlertid ikke som hageavfall og skal i stedet leveres inn som løsmasser, dette er for eksempel betong, murstein, fliser og murstein. Rene masser av sand og grus kan brukes til materialgjenvinning. Dette brukes for eksempel som fyllmasse i bygge- og anleggsprosjekter dersom kvaliteten er god nok.

Frukt, bær og grønnsaker (inkludert nedfallsfrukt)

Har du grønnsaker, frukttrær eller busker med bær i hagen, kan det hende du trenger mer tid til å spise/plukke alt når du rydder om høsten. Har du nedfallsfrukt eller lignende som skal kastes, bør dette sorteres separat med hageavfall. Frukt, grønnsaker og bær er biologisk nedbrytbare men må fortsatt sorteres som matavfall. Grunnen til dette er at epler og lignende i hageavfallet kan trekke fluer til containeren på avfallsstasjonen – noe som er uønsket.

Uønskede plantearter

Ved sortering av avfall i hagen er det viktig å huske at ikke alle planter og blomster skal sorteres som hageavfall. Mange uønskede fremmede arter med stort spredningspotensial i norske hager må sorteres som restavfall. Fremmede arter kan ha røtter eller frø som «overlever» når hageavfall brytes ned i jorden. Dermed kan de spre seg når jorda er fordelt rundt.

Derfor må fremmede arter bindes i tette poser og kastes i restavfallet. Av uønskede eller fremmede arter kan vi nevne planter som hagelupin, parkslirekne, kjempebjørnekjeks og kjempespringfrø. Det er viktig at det brukes gjennomsiktige poser når disse plantene sorteres. Det er ikke lov å bruke sorte sekker når avfall leveres til gjenvinningsstasjon. 

Hvor mye koster henting av avfall?

Har du planer om å kaste søppel eller bestille hjelp til å fjerne hageavfall, kan dette være relativt rimelig. Prisen baseres primært på mengde, vekt, antall sekker/containere og kjøreavstand. Å få hjelp til å fjerne hageavfall i storsekker er vanligvis billigere enn bruk av container

Kjøp en avfallspose og få hjelp til fjerning av hageavfall:

Det er viktig å ha god planlegging når man skal rydde i hagen. Hos Søppelbilen AS kan du enkelt få hjelp til å kjøre bort hageavfallet. 

Vi henter og leverer ditt hageavfall til nærmeste gjenvinningsstasjon. Så lenge vi får tilgang til eiendommen og der hageavfallet er kan vi fjerne dette for deg uten at du er tilstede. Dette gjør at du slipper å bruke tid på å få fjernet avfallet. Ta kontakt i dag og kom i gang med å få hagen klar. 

Relatert:

Søppelsortering

Kilde:

Oslo Kommune

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.