Telefon 947 31 844 | Vi har døgnåpent hele uken

Søppeltømming i oslo og omegn

Søppeltømming i oslo og omegn

Vi tar oss av flytting og søppeltømming og fjerning av alle avfallstyper hos bedrifter og privatpersoner. Har du noe avfall eller søppel du vil ha fjernet? Vi i Søppelhenting Oslo håndterer søppeltømming i Oslo og omegn. 

Søppeltømming er ikke alltid det du vil bruke din fridag eller fritid på. Å håndtere eller frakte bosset fra for eksempel en kjeller eller et loft kan være utfordrende, slitsomt og tidkrevende. Vi i Søppelhenting Oslo hjelper deg med dette og får unnagjort søppeltømmingen så fort som mulig, 24/7. Med konkurransedyktige priser og en uslåelig tilgjengelighet med kunden i fokus, jobber vi i Søppelhenting Oslo hardt for å oppfylle våre kunders behov. 

Det eneste vi trenger fra deg som kunde er å bli vist hvor avfallet er, så håndterer vi resten, enkelt og greit. Vi har ingen begrensninger når det kommer til mengden boss, vi jobber helt til du som kunde er fornøyd. Vi henter alt av avfall, inkludert farlig avfall. 

Søppeltaxi er en praktisk og rask måte å bli kvitt avfall på. Vi leverer tjenester til privatpersoner og bedrifter. 

Gjennom å benytte vår søppeltaxi tjeneste slipper du å benytte deg av container eller sekker som settes utenfor din bolig/boligblokk. Søppelet blir hentet og kjørt bort, enklere blir det ikke. 

Søppelhenting Oslo leverer tjenester for å bidra til en enklere hverdag for våre kunder. Vi jobber mot å være billigst, best og mest tilgjengelig på søppelhenting i Norge. 

Hvilke oppdrag utfører vi?

Søppeltømming Oslo

Viktige punkter å tenke på når du skal kaste avfall:

Spør om det er noe du lurer på. 

Vi Søppelhenting Oslo jobber mot kundens behov. Det er derfor viktig at du gir beskjed om det er noe du lurer på eller er usikker på rundt avfallet ditt. 

Les mer på Faq siden

Priser

Søppeltømming

Økonomisk vekst større mengder avfall

Økonomisk vekst = større mengder avfall

De største drivkreftene bak større mengder avfall er økonomisk vekst. Oppussing, større boliger og mer ombygging gir grunnlag for hyppigere utskiftning av elektroniske produkter og blant annet møbler. Dette fører til større mengder avfall. Avfall er en ressurs som kan bli utnyttet gjennom forskjellige prosesser som materialgjenvinning, energiutvinning, omdanning til miljøvennlig drivstoff og gjenbruk. 

Rett håndtering av avfall har alltid vært viktig. Verdens naturressurser er under et økende press noe som gjør det enda mer viktig at alle ressurser brukes effektivt for at naturen, klimaet og miljøet vernes. 

I følge tall fra SSB kastet hver innbygger i Norge i snitt 427 kg husholdsavfall i 2019, 2,4 millioner tonn samlet.  

Søppeltømming - Men hvor ender avfallet opp

Men hvor ender avfallet opp?

I Norge er alle kommuner pålagt til å håndtere innbyggerne sine sitt avfall. Noen kommuner benytter private selskaper til avfallshåndtering, men i de fleste tilfeller har det blitt opprettet interkommunale avfallsselskaper. I Oslo er det Renovasjonsetaten som håndterer avfallet i kommunen og som vi i Søppelhenting Oslo benytter. Med 32 forskjellige gjenbruksstasjoner rundt i Oslo er det alltid en stasjon i nærheten av hvor vi henter avfall hos kunder. 

Alt avfall i Norge blir på ett eller annet vis resirkulert.

Les mer om hvordan og hva de forskjellige typene avfall og søppeltømming blir til her. 

Verdien i avfallet soppel

Verdien i avfallet

For å bidra mest mulig til å bevare verdiene i avfallet er sortering grunnleggende. Jo bedre sortert avfallet er, jo bedre bevares verdien. Jo bedre avfallet er sortert jo mindre belastning er det på de som jobber med håndtering av avfall og maskinene som blir brukt. Vi i Søppelhenting Oslo oppfordrer alle våre kunder å sortere avfallet så godt som mulig og er behjelpelig med dette. 

Norge er i verdenstoppen når det kommer til avfallshåndtering. Det er og blir satset kraftig på etterbehandling av avfall. Dette er satt i gang av miljøvernmyndighetene i både Europa og Norge. Dette satsingsområdet er viktig for å opprettholde og forbedre avtrykket vi mennesker gjør i naturen, men også lokalt i byene. Behandling av restavfall er under utforming og det er igangsatt omfattende prosjekter rundt gjenvinningsordninger og kildesortering.

Nasjonale mal avfallsregelverk

Nasjonale mål

I 2018 vedtok EU et nytt avfallsregelverk som er videreført i EØS, ettersom dette er en del av reglementet i EØS-avtalen. Dette innebærer flere mål for materialgjenvinning for avfall fra næringslivet og husholdningsavfall. Innen 2035 skal 65 prosent av avfallet fra næringslivet og husholdningene materialgjenvinnes. Materialgjenvinning betyr at avfallet brukes som råvare i produksjon av nye produkter som for eksempel plast som blir smeltet om til nye produkter. Denne opptrappingen skal skje gradvis og øker med 1 prosent hvert år. Innen 2025 skal 55 prosent materialgjenvinnes.

Kildesortering av emballasje stilles det krav til at innen 2030 skal 70 prosent bli materialgjenvunnet.

Dette regelverket setter strengere krav til sortering som betyr at bedrifter og vi som forbrukere må sortere avfallet vårt mer og mer. Dette er kanskje noe de fleste i Oslo er vant til ettersom vi har matavfall (grønne poser), plast (blå poser) og restavfall sortering i restavfallsbeholderne i byen.

Dedikert opprettholde avfallshandtering soppeltomming

Dedikert til å opprettholde

Vi i Søppelhenting Oslo bidrar til å sortere avfall så godt som mulig når vi er ute og henter søppel og avfall hos kunder.

Vi sprer kunnskap og erfaringer innen avfallshåndtering for å bidra til en renere og mer sirkulær økonomi.

Dette betyr at vi prøver å beholde ressurser i økonomien lengst mulig gjennom rett sortering og resirkulering. 

Vi i Søppelhenting Oslo

Ta kontakt med oss i Søppelhenting Oslo for rett og slett den enkleste måten å bli kvitt ditt avfall på.

Søppeltømming Faq

Må jeg sortere søpla selv?

Du kan sortere det på egenhånd, eller vi kan sortere det for deg. Vi samler usortert avfall og søppel.

Hvor leverer dere avfallet?

Vi leverer avfallet ditt til en godkjent miljøstasjon i Oslo hvor det blir sortert og resirkulert. Alt avfall og søppeltømming håndteres riktig på en miljøvennlig måte. Oversikt over gjenbruksstasjoner i Oslo finner du her.

Tar dere all slags avfall?

Ja, vi tar alt avfall med oss. Normalt er det usortert avfall, er inkludert i avtalt kilopris. Det er tilleggspriser for spesialavfall som farlig avfall og maling. Les mer om henting av avfall her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *