Telefon 947 31 844 | Vi har døgnåpent hele uken

Bedre Søppelsortering: 5 Tips og Råd

bedre Søppelsortering

Hvis du sliter med å sortere søppelet ditt, restavfall og søppelsortering, har vi noen tips og råd for bedre søppelsortering og for å gjøre det lettere. Det viktigste å huske er at forskjellige typer avfall bør holdes hver for seg.  Søppel sorteres i flere grupper, det mest vanlige avfallet du har i hjemmet sorteres hver […]