Miljø og gjenvinning

For å ivareta miljøet og ressursene vi har er det meget viktig å gjenvinne alt vi kaster, enten om det går til resirkulering eller energi og varme.

Sortering

For at vi i 24 Søppel og flytting skal hente og levere ditt avfall mest kostnadseffektivt er det viktig at avfallet er sortert. Dette hjelper på hvor lang tid det tar å hente avfallet. Trenger avfallet å sorteres er vi selvfølgelig behjelpelig med å gjøre dette også.

 

Blandet avfall

Blandet avfall består av avfall som ikke egner seg til gjenvinning som for eksempel: Leker/ting av blandet materiale, plasthansker, briller, aske, kullfilter, stekepanner osv. Plastavfall som ikke lar seg skylles ren skal for eksempel gå i blandet avfall. Restavfall går under blandet avfall. Avfall som ikke kan resirkuleres blir brukt som brensel ved forbrenningsanlegg slik at avfallet blir omgjort til energi til produksjon av fjernvarme og elektrisitet.

 

Hageavfall

Hageavfall består av alt organisk materiale som finnes i naturen. Har du kuttet store grener av en busk eller klippet mye gress skal dette leveres som hageavfall. Det er forbudt å dumpe hageavfall i naturen. Hageavfall kan bestå av: Gress, løv, greiner, røtter, stammer, hageplanter og ugress. Hageavfallet blir resirkulert gjennom å bli kompostert og omdannet til ny jord. I noen tilfeller blir kan hageavfall bli omgjort til miljøvennlig drivstoff.

 

Glass

Glass består av vindusglass,syltetøyglass, vin og ølflasker. Hermetikkbokser og metallokk kan også leveres under denne kategorien ettersom avfallet blir finsortert i etterkant. Vi i 24 Søppel og flytting vil ta oss av dette ved å levere metallet i metall seksjonen på gjenvinningsstasjonen. Glass gjenvinnes til nytt glass eller råstoff i glassbetong og isolasjon.

 

Matavfall

Matavfall består oftest av matrester og utgått mat. Matavfall blir omtalt som våtorganisk avfall og blir gjenvunnet gjennom kompostering til jord eller råvare til biogassanlegg.

 

Plast

Det finnes veldig mange forskjellige typer plast. Den mest vanligste formen som blir brukt er emballasje plast. Plasten blir smeltet om og brukt i forskjellige nye produkter som for eksempel sekker, kontorstoler, paller, blomsterpotter, men plast blir også brukt til energi og varme i forbrenningsanlegg.

 

Metaller

Metaller er meget viktig å gjenvinne. Metall kan smeltes om og brukes på nytt igjen. Vi i Oslo Søppel Taxi henter ditt metallavfall og leverer det til nærmeste gjenvinningsstasjon.

 

Dekk

Gummien i dekk er meget gunstig å gjenvinne ettersom den har flere bruksområder. Støyisolering, underlag til idrettsbaner eller til ny asfalt er områder brukte dekk kan brukes til.

Keramikk og porselen
Keramikk og porselen blir gjenvunnet gjennom å bli til nye produkter innen anlegg og byggenæringen.

 

Kartong, papp og papir

Kartong, papp og papir gjenvinnes til nye former av papir som for eksempel skrivepapir, toalettpapir og pizzaesker. Ved å gjenvinne papp og papir sparer vi 14 trær per tonn gjenvunnet papir.

 

EE avfall

EE/EL avfall er alt fra ødelagte kjøleskap til batterier. Alt avfall som originalt bruker strøm, skal leveres som EE avfall. El avfall eller elektronisk avfall inneholder ofte små mengder av kobber, sølv og gull som kan resirkuleres flere ganger uten at kvaliteten blir dårligere. Samtidig inneholder elektronisk avfall en rekke stoffer som er farlige for helse og miljø. Det er meget viktig å håndtere EE avfall på rett måte. Vi i 24 Søppel og flytting leverer ditt elektroniske avfall til nærmeste gjenvinnings depot til gjenvinning.

 

Har du et stort kjøleskap eller en vaskemaskin som er ødelagt? Vi i 24 Søppel og flytting kommer og henter elektronisk avfall i alle former og størrelser slik at du slipper å bruke din tid på det.